> Start fauna Monitoring ornitologiczny

Szukaj

posłuchaj ...

Monitoring ornitologiczny PDF Drukuj Email

Wyniki monitoringu ornitologicznego w ramach projektu PIOS.05.01.00-00-194/09 pt.

„Restytucja i zachowanie ekosystemów nieleśnych w Słowińskim Parku Narodowym

Sprawozdanie etapowe – listopad 2010

Wstęp

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu PIOS.05.01.00-00-194/09 pt. „Restytucja i zachowanie ekosystemów nieleśnych w Słowińskim Parku Narodowym” rozpoczęto zbieranie szczegółowych informacji o awifaunie występującej na powierzchniach objętych zabiegami ochronnymi w ramach projektu.

Monitoring ornitologiczny zgodnie z założeniem prowadzono na czterech powierzchniach spośród sześciu objętych projektem. Do powierzchni tych należały: Gardna, Rowy, Gace, Stare Kluki.

Monitoring prowadzono według wcześniej ustalonej metodyki. Zabiegi aktywnej ochrony – wykaszania, usuwanie drzew i krzewów w zależności od powierzchni rozpoczynano w różnych terminach, najwcześniej w lipcu. W trakcie wykonywania zabiegów, gdy teren był penetrowany przez wykonawców zabiegu i służby Parku, ptaki raczej unikały  powierzchni, na których prowadzone są działania ochronne.

Wyniki

Powierzchnie okazały się bardzo zróżnicowane pod względem liczby gatunków zarówno lęgowych, jak i migrujących. Najbogatszy zespół gatunków występuje na powierzchni Gardna, jest to spowodowane zarówno specyfiką terenu – obecnością różnego typu siedlisk, jak i wielkością powierzchni. Na powierzchni Gardna zarejestrowano w 2010 roku 11 gatunków lęgowych ptaków tzw. wodnych i błotnych, łącznie zaś 50 gatunków ptaków lęgowych (Tab. 1). Na powierzchni Karłowo, objętych inwentaryzacją ptaków wróblowych gniazdują zaledwie dwa gatunki ptaków: kapturka oraz piecuszek. Listę gatunków oraz ich różnorodność na poszczególnych powierzchniach przedstawiono w tabeli 1. Na powierzchni Ciemińskie Błota nie stwierdzono gatunków lęgowych. Powierzchnia ta była jednak częścią rewirów lęgowych bielika, błotniaka stawowego, lelka oraz prawdopodobnie kani rdzawej. Gatunki te obserwowano w sąsiednich wydzieleniach.

Tabela 1. Liczebność ptaków lęgowych na powierzchniach objętych projektem.

Lp.

Gatunek

Liczba par lęgowych

Gardna

Rowy

Stare Kluki

Gace 37h

Gace 55Bd

Karłowo

1

cyranka

1

 

 

 

 

 

2

czernica

1

 

 

 

 

 

3

krakwa

1

 

1

 

1

 

4

krzyżówka

1

2

1

1

 

 

5

perkoz dwuczuby

1

 

 

 

 

 

6

czajka

5

 

 

 

 

 

7

kszyk

5

1

2

2

 

 

8

słonka

 

 

1

 

 

 

9

derkacz

1

 

1

 

 

 

10

żuraw

1

1

 

 

 

 

11

gęgawa

2

 

 

 

 

 

12

błotniak stawowy

1

 

 

 

 

 

Liczba gatunków wodnych i błotnych

11

3

5

2

1

0

13

białorzytka

2

 

 

 

 

 

14

bogatka

3

 

1

 

 

 

15

brzęczka

4

 

 

 

 

 

16

cierniówka

5

1

5

 

 

 

17

dzięcioł duży

 

 

1

1

 

 

18

dzięcioł zielony

 

 

1

 

 

 

19

dziwonia

6

1

5

 

6

 

20

gajówka

5

 

2

 

 

 

21

gąsiorek

3

3

2

 

 

 

22

grzywacz

1

1

 

 

 

 

23

jarzębatka

2

 

3

 

 

 

24

kapturka

2

 

2

 

 

1

25

kos

1

1

1

 

 

 

26

krętogłów

3

 

 

 

 

 

27

kukułka

3

 

2

2

 

 

28

łozówka

2

 

3

 

 

 

29

modraszka

2

 

1

 

 

 

30

muchołówka mała

1

 

 

 

 

 

31

mysikrólik

 

 

1

 

 

 

32

piecuszek

15

 

12

 

 

2

33

piegża

2

1

3

 

 

 

34

pierwiosnek

2-4

 

3

+

 

 

35

pliszka siwa

1

 

 

 

 

 

36

pliszka żółta

4

 

 

+

 

 

37

podróżniczek

1

 

 

 

 

 

38

pokląskwa

3

1

2

+

 

 

39

potrzos

5

2

4

 

 

 

40

remiz

1

 

1

 

 

 

41

rokitniczka

9

 

4

+

+

 

42

rudzik

1

 

1

 

 

 

43

skowronek

3

 

2

+

 

 

44

słowik szary

6

 

1

 

 

 

45

strumieniówka

 

 

1

 

 

 

46

strzyżyk

2

 

 

 

 

 

47

szarytka

 

 

1

 

 

 

48

szczygieł

1

 

 

 

 

 

49

szpak

 

 

1

 

 

 

50

świergotek łąkowy

4

3

4

 

+

 

51

świerszczak

4

 

6

 

+

 

52

świstunka leśna

1

 

1

 

 

 

53

trzciniak

1

 

2

 

 

 

54

trzcinniczek

2

 

1

 

 

 

55

trznadel

2

1

3

 

 

 

56

zaganiacz

1

 

1

 

 

 

57

zięba

4

 

4

 

 

 

 

Liczba gatunków ogółem

50

13

40

9

5

2

 

Również w okresie pozalęgowym najistotniejszą powierzchnią dla ptaków pozostaje Gardna (tab. 2). W okresie migracji wiosennej na zalanych łąkach wystąpiły koncentracje kaczek, gęsi i łabędzi. Z polderu korzystało też 8 gatunków ptaków siewkowych, nocujące żurawie oraz 7 gatunków ptaków szponiastych. Powierzchnie Gace na razie są słabo wykorzystywane przez ptaki w okresie migracji i zimowania. Poziom wody na tych powierzchniach jest na tyle wysoki, że uniemożliwia wykorzystanie ich przez ptaki siewkowe, natomiast dla kaczek i innych ptaków jest za niski. Ptaki zatrzymują się tam sporadycznie. Na powierzchni Stare Kluki jesiennych liczeń nie prowadzono, ponieważ wysoki poziom wody spowodował, że nie podjęto tam na razie żadnych działań ochronnych.

Tabela 2. Liczebność ptaków nielęgowych na powierzchniach objętych projektem.

Lp.

 

Gardna

Termin

Rowy

Termin

Gace 37h

Termin

Gace 55Bd

1

cyraneczka

160, 355

III

10

X

 

 

 

 

2

cyranka

25

III

 

 

 

 

 

 

3

gągoł

4

III

 

 

 

 

 

 

4

krakwa

od 10 do 26

III

 

 

 

 

 

 

5

krzyżówka

10

VIII

 

 

 

 

 

 

6

płaskonos

od 11 do 22

III

 

 

 

 

 

 

7

rożeniec

od 11 do 50

V

 

 

 

 

 

 

8

świstun

od 90 do 170

III

 

 

 

 

 

 

9

gęgawa

 

 

 

 

1

V

 

 

10

gęś białoczelna

35-100

III-IV

 

 

 

 

 

 

11

łabędź krzykliwy

11

III

 

 

 

 

12

XI

12

łabędź niemy

4

III, IV

 

 

 

 

 

 

13

batalion

od 4 do 6

IV

 

 

 

 

 

 

14

brodziec śniady

3

III

 

 

 

 

 

 

15

krwawodziób

4

III

 

 

 

 

 

 

16

kszyk

do 20

IV

 

 

7

X

 

 

17

kulik wielki

od 8 do 130

IV

 

 

 

 

 

 

18

kwokacz

do 23

IV

 

 

 

 

 

 

19

łęczak

od 2 do 46

IV

 

 

1

V

 

 

20

samotnik

2

III

 

 

 

 

 

 

21

mewa pospolita

25

III

 

 

 

 

 

 

22

mewa siodłata

 

 

2

IV

 

 

 

 

23

mewa żółtonoga

 

 

1

V

 

 

 

 

24

śmieszka

80

III

10

X

 

 

 

 

25

rybitwa białoskrzydła

 

 

 

 

17

V

 

 

26

rybitwa rzeczna

 

 

od 8 do 10

IV, V

 

 

 

 

27

bąk

1

IV

 

 

 

 

 

 

28

bielaczek

4

III

 

 

 

 

 

 

29

kormoran

15-39

 

20

X

 

 

 

 

30

żuraw

od 50 do 290

III,IV

 

 

31

V

 

 

31

bielik

od 1 do 4

III-VII

 

 

 

 

 

 

32

błotniak stawowy

 

 

1

V

 

 

 

 

33

gołębiarz

1

III-VI

 

 

 

 

 

 

34

kania rdzawa

 

 

 

 

 

 

 

 

35

kobuz

 

 

 

 

1

V

 

 

36

krogulec

2

III

 

 

 

 

1

XI

37

myszołów

8

III

 

 

2

XI

1

XI

38

myszołów włochaty

1

X

 

 

 

 

 

 

39

rybołów

1

V,VI

 

 

 

 

 

 

40

sokół wędrowny

1

VI

 

 

 

 

 

 

41

czeczotka

 

 

1

X

 

 

 

 

42

czyż

 

 

 

 

 

 

3

XI

43

dymówka

do 50

IV

 

 

 

 

 

 

44

jerzyk

 

 

1

V

 

 

 

 

45

kruk

 

 

 

 

1

V, X

 

 

46

lelek

 

 

 

 

 

 

 

 

47

modraszka

 

 

 

 

1

XI

20

XI

48

raniuszek

 

 

 

 

 

 

30

XI

49

siniak

2

III

 

 

 

 

 

 

50

sójka

 

 

 

 

 

 

3

XI

51

sroka

 

 

 

 

 

 

1

XI

52

srokosz

1

VIII

 

 

2

IV, X, XI

1

XI

53

śpiewak

1

VII

 

 

 

 

 

 

54

wąsatka

5

III,IV

 

 

 

 

 

 

Liczba gatunków ogółem

37

9

10

9

 

Uzyskane wyniki stanowią wyjściowe dane gromadzone przez rozpoczęciem zabiegów ochronnych. Informacje zbierane w kolejnych latach realizacji projektu będą z roku na rok porównywane w celu oceny skuteczności zabiegów.

Oprac. Magdalena Bartoszewicz

 

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

losowe zdjęcie


Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/slowinskipn/ftp/_STRONY_/restytucja/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
6.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
restytucja.slowinskipn.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our "Polityka cookie"..

Akceptuje ustawienia cookie